Navigation: Daglig bruk > Kommunikasjon via Worksoft appen >

Dashboard

 

 

 

 

VIDEO

Ved å klikke her finner du en video som behandler Dashboard:

 

 

Formålet med Dashboard-menyen er å gi oversikt over de viktigste oppgavene som må utføres, samt viktige nøkkeltall for avdelingen/ butikken. Øverste del av skjermbildet viser oppfølgingsoppgavene. Nederste delen viser KPI-tallene.

 

 

FØLG OPP

Oppfølgingen består av følgende:

Ledige vakter

Fraværssøknader

Meldinger

 

Til høyre for hver av disse feltene finnes en indikator som forteller hvor mange utestående saker som må behandles. I skjermbildet ovenfor finnes 8 ledige vakter som ikke er ferdigbehandlet. Målet for leder er å behandle alle disse vaktene slik at indikatoren settes til 0 (null).

 

MERK:

Til høyre for hver indikator står «>»-tegnet. Alle steder hvor «>»-tegnet benyttes i APPen finner du mer informasjon når du trykker på det, dvs. du flyttes til en annen meny, eller du får fram ytterligere informasjon.

 

Ledige vakter

Ledige vakter er vakter som er til behandling. Det kan være vakter du har lagt ut, eller forespørsel fra ansatte om bytte av vakt. Når du treykker her føres du til Ledige vakter under Vakthåndtering:

For mer rundt dette se Vakthåndtering under driftsmenyen.

 

 

Fraværssøknader

Her vises antall søknder av denne typen som har kommet inn. Når du har behandlet en fraværssøknad, reduseres indikatoren i sirkelen tilsvarende. Om du trykker her, føres du til innboksen under Vakthåndtering. Her er søknadene om fravær sortert ut:

 

MERK:

Om du går til innboksen via Driftsmenyen, vises ikke bare fraværssøknadene, men også andre ubesatte vakter kommer da fram på listen.

 

 

Meldinger

Et trykk her fører deg direkte til innboksen på meldingstavlen.

 

Status for uke - KPI-oversikt

Her vises nøkkeltall for gjeldende uke:

Du kan sveipe for å komme til tidligere eller senere uker.

 

Hver rad presenteres med budsjett, faktiske verdier og differansen mellom budsjett og faktisk. Til høyre i tabellen vises en indikator som gjengir om differansen er positiv for driften (blå prikk), eller negativ for driften (rød prikk).

 

Dersom faktisk antall timer er lavere enn budsjetterte timer vises blå indikator.

Dersom faktisk antall timer er høyere enn budsjetterte timer vises rød indikator.

 

Dersom faktisk pers.kost er lavere enn budsjetterte pers.kost vises blå indikator.

Dersom faktisk pers.kost er høyere enn budsjetterte pers.kost vises rød indikator.

 

Dersom faktisk omsetning er høyere enn budsjettert omsetning vises blå indikator.

Dersom faktisk omsetning er lavere enn budsjettert omsetning vises rød indikator.

 

Dersom faktisk OPAT er høyere enn budsjettert OPAT vises blå indikator.

Dersom faktisk OPAT er lavere enn budsjettert OPAT vises rød indikator.

 

Dersom fakrisk KPAT er høyere enn budsjettert KPAT vises rød indikator.

Dersom faktisk KPAT er lavere enn budsjettert KPAT vises blå indikator.

 

Dersom faktisk Lønns% er lavere enn budsjetterte Lønns% vises blå indikator.

Dersom faktisk Lønns% er høyere enn budsjetterte Lønns% vises rød indikator.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS