VIDEO

Du finner en video som viser hvordan du sender og mottar meldinger ved å klikke her:

 

 

SKRIVE EN NY MELDING

Når du velger Ny melding 

 

...vises dette skjermbildet:

 

Plasser markøren i Legg til mottaker(e) feltet. Velg fra listen eller skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på den ansatte du ønsker å sende til. Skal du sende til flere mottakere, gjentar du prosessen.

 

MERK

Du kan slette navnet dersom du har valgt en feil ansatt ved å trykk på «x» til høyre for navnet.

 

Skriv inn tittelen på meldingen.

Skriv meldingen du ønsker å sende.

 

MERK

Du kan også benytte EMOJIs i teksten du skriver.

 

Til slutt trykker du på Send øverst i høyre hjørne. Meldingen merkes med dato og tidspunkt for når den ble sendt.

 

Meldingen legger seg automatisk i din Sendt-boks, og APPen sender en varsling med meldingen du har skrevet til den eller de du har sendt den til. Meldingen legger seg dessuten i Innboksen til den/de du sender meldingen til.

 

Dersom du benytter hash-knappen kan du sende meldinger til en av gruppene du har opprettet i Mer-menyen

 

 

Når du har skrevet en melding kan det se slik ut:          

 

BE OM BEKREFTELSE

Dersom du sender ut en melding hvor du vil ha bekreftelse fra mottakeren på at den er lest og forstått, setter du en hake i dette feltet før du sender den avgårde:

 

Push-varselet som genereres på mottakerens telefon kan se slik ut:

           

 

MENYVALGET MELDINGER

APPen holder styr både på de meldingene du sender og de du mottar. Når du klikker på Meldinger-menyen:

 

vises dette skjermbildet:

 

Innboks inneholder alle meldinger du har mottatt, og Sendt (utboks) inneholder alle meldinger du har sendt.

Bekreftet inneholder alle medlingene du har bedt om bekreftelse på.

INNBOKS

Uleste meldinger merkes med en blå prikk til venstre for meldingen.

Så snart du klikker på en melding for å lese den, forsvinner indikatoren til venstre for meldingene og indikatoren ved menyknappen for meldinger (se MERK-avsnittet nedenfor).

 

MERK:

Meldingsindikatorene viser også om du har uleste meldinger:

 

 

 

 

Om du trykker på en melding i innboksen, kommer meldingstråden fram:

 

For å svare på en melding du har mottatt, klikker du her, og skriver svaret ditt:

 

SENDT

Meldingene du har sendt, vises i en egen liste som kommer fram når du klikker på Sendt:

Hver melding markeres med dato og klokkeslett for når de ble sendt.

 

 

Klikker du på en av de sendte meldingene vises hvem meldingen er sendt til:

 

 

BEKREFTET

Om du velger denne arkfanen kommer du hit:

Tallene i sirklene til høyre forteller hvor mange som har bekreftet at meldingen er mottatt og hvor mange meldingen er sendt til.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS