Navigation: Daglig bruk > Kommunikasjon via Worksoft appen >

Mer-menyen

 

 

 

 

VIDEO

Du finner en video som behandler hvordan du gjør innstillingene i appen (Mer-menyen) ved å klikke her:

 

 

I Mer-menyen finner du funksjonalitet som ikke faller naturlig  inn under hovedbruken av APPen, dvs de funksjoner du ikke benytter så ofte.

Min Profil - Personalia.

Bytte mellom leder og ansattrollen.

Bytte mellom avdelinger.

Konfigurasjon.

Hvilke enheter du vil motta varslinger på.

Håndtering av grupper.

Logg ut.

 

 

MIN PROFIL

Her vises noen av de feltene som ligger i Personalmodulen til Worksoft Web, slik som:

Navn på innlogget ansatt, telefon, e-post, arbeidssted (egentlig Avdeling), stilling, stillings%, adresse, postnummer, poststed, pårørende, eneforsørger.

VELG ROLLE

Appen kan benyttes i leder- eller ansattmodus.

 

 

MERK:

For å ha tilgang til lederrollen, må du inneha en stilling som gir ledertilgang.

- Setter du APPen i Ledermodus er det kun sider som er tilordnet lederfunksjoner som vises. Du ser at APPen er i ledermodus ved at tittelfeltene er grønne.

- Setter du APPen i Ansattmodus er det kun sider som er tilordnet ansattrollen som vises. Du ser at APPen er i ansattmodus ved at tittelfeltene er blå.

 

 

BYTT AVDELING

Derom du har tilgang til flere avdelinger vises en popup med de avdelingene du har tilgang til.

Når du velger en annen avdeling, vises data for denne avdelingen.

Standardavdelingen som vises, er den som er definert som «Startavdeling ved pålogging» i Worksoft.

 

MERK:

Dersom leder kun har tilgang til en avdeling, så vises ikke menyen «Bytt avdeling».

 

 

KONFIGURASJON

 

Publisering

Under Sett publiseringsalternativ setter du hvordan plandata fra Worksoft publiseres til de ansatte. Det finnes tre ulike valg.

 

Publisere alltid
Alle vakter/turnuser som er lagt ut i Worksoft vises også i APPen. Eksempel: Dersom du innfører en turnus for et år frem i tid, så kan den ansatte også se sine vakter et år frem i tid.
 

Publisere til
Datoen du setter her er den siste datoen i framtida som de ansatte kan se vaktene sine, dvs. de kan ikke se vakter etter denne datoen. Om du velger å publisere fram til en bestemt dato må du huske å jevnlig sette ny publiseringsdato.
 

Publisere antall uker
Her kan du sette hvor mange uker frem i tid den ansatte kan se sine vakter. Antall uker er rullerende fra dagens dato.

 

Når du har foretatt ønsket publiseringsvalg, klikker du Lagre opp i høyre hjørne.

 

MERK:

Publiseringsvalget settes for hver avdeling/ butikk, dvs butikker i samme kjede kan velge forskjellig metode.

 

Bytt

Her er det to valg, Lederstyrt eller Ansattstyrt.

Lederstyrt betyr at lederen har hånd om hele bytteprosessen for de ansatte. De ansatte kan kun tilkjennegi at de ønsker å bytte bort en vakt – det er lederen som bestemmer hvem som skal få tilbud om ledig vakt.

Ansattstyrt innebærer at den ansatte kan velge hvem av kollegene som skal få tilbud om en vakt som en ansatt ønsker å bytte bort. Det betyr at den som ønsker å bytte bort vakten, får opp en liste over hvem av kollegene som ikke jobber aktuelt tidsrom. I denne listen kan så den ansatte merke av for hvem av kollegene som kan tenkes  å ta den aktuelle vakten - dermed generes en push-melding til avmerkede. Likevel er det stadig lederen som må godkjenne hvem som skal jobbe den aktuelle vakten.

 

MOTTA VARSLINGER PÅ

Hvis du gjør dette valget kommer du hit:

Her finner du  en oversikt over enhetene som mottar push-vaslinger som genereres mot kontoen din. For å hindre at en enhet mottar varsler, avhuker du i boksen til høyre for aktuell enhet og trykker Lagre.

 

 

HÅNDTER GRUPPER

Ved å opprette en gruppe kan du sende meldinger til alle gruppens medlemmer ved å velge den når du skriver meldinger. For å opprtette en gruppe trykker du på plussen oppe i høyre hjørne:

 

Deretter skriver du gruppens navn, velger deltakere og trykker Opprett:

 

LOGG UT

Ved å gjøre valget Logg ut, logges du ut av systemet og må eventuelt logge inn igjen for å benytte APPen.

 

 

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS