Navigation: <Root level>

Rapporter

 

 

 

 

GENERERE RAPPORTER

 

Hold musepekeren over tab'en Rapporter og velg ønsket rapport i dropdown-menyen:

MERK:

Ikke klikk på tab’en Rapporter (da forsvinner drop-down menyen) – bare hold musepekeren over tab'en

 

 

Gjør ønskede valg (utvalgskriterier) og klikk Generer rapport når du er ferdig:


Eksemplet over er fra tidregistreringsrapporten. Her velger du:

1.Fra dato

2.Til dato

3.Hvilken person rapporten skal kjøres for

 

Liknende valg gjøres i de andre rapportene

 

Rapporter som er tidkrevende vises i Generert rapportliste (de genereres i bakgrunnen)

 

GRUPPER AV AVDELINGER

En rapport vil alltid bli tatt ut på den avdelingen du befinner deg på:

Dersom du ønsker å ta ut en raport på en gruppe av avdelinger, gjør du dette før du velger aktuell rapport: Benytt avdelingsvelgeren øverst oppe i høyre hjørne av skjermen:

...og velger ønsket gruppe:

MERK:

Enkelte rapporter kan ikke tas ut på visningsgrupper

EKSPORT AV RAPPORTER

Etter at rapporten er produsert – dvs., når den befinner seg på skjermen, kan den eksporteres til andre filformater. Dette oppnås ved å trykke her:

MERK:

Noen rapporter kan eksporteres direkte uten å genereres først

 

For de fleste rapportenes vedkommende kan det enten produseres en PDF-fil - dvs en fil som kan åpnes i Acrobat Reader, eller det kan produseres en CSV-fil. Dette er en filtype som kan åpnes i Microsoft Excel.

 

RAPPORTER SOM DET TAR LANG TID Å GENERERE

Noen rapporter henter fram store mengder data og kan derfor ta lang tid å generere. Disse kan jobbe i bakgrunnen, mens du jobber videre med andre ting. Du varsles når rapporten er klar

For å overvåke hvordan du ligger an i genereringen av slike rapporter, benytter du Generert rapportliste.

 

VIDEO

Du finner en video som gir en generell introduksjon til rapportene i Worksoft ved å klikke her:

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS