Navigation: Rapporter >

Generert rapportliste

 

 

 

 

Fordi brannmurer timer ut etter en stund, er det noen rapporter (som det tar lang tid å generere), som må prosesseres i bakgrunnen mens brukeren går videre til andre oppgaver. Det er for å holde oversikt over denne aktiviteten at rapporten Generert rapportliste finnes.

Generert rapportliste viser rapportgenerering som er på gang. Det er mulig å laste ned eller slette rapporter som vises på lista. Generert rapportliste har disse kolonnene:

 

Rapport

Her vises navnet på rapporten(e) som er underveis.

 

Type

Hva slags rapport(er) det dreier seg om.

 

Dato

Tidspunktet da genereringen av rapporten(e) startet.

 

Lastet ned

Info om hvorvidt rapporten er lastet ned eller ikke. Det markeres med en hake i denne kolonnen dersom rapporten er lastet ned.

 

Report generation has been timed out

Her vises info om rapporter hvor genereringen har tatt så lang tid at prosessen er timet ut. Det markeres med en hake i denne kolonnen dersom rapporten er timet ut.

 

Handlinger

Mulige handlinger er enten å laste ned (1) eller slette (2) rapportene på lista:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS