Navigation: <Root level>

Daglig bruk

 

 

 

 

Når alle personer er registrert og turnusplanen er på plass, handler det om justeringer som må gjøres fra dag til dag for å holde Worksoft oppdatert. Her handler det dels om behandling av avvik i forhold til det som er planlagt (det som står i den innførte turnusen), og dels om innhenting av ekstravakter, justeringer pga. kortere eller lengre fravær og planlegging av ferier og permisjoner. Dette gjøres i skjermbildene Kalender, Godkjenning og Ferie/fravær.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS