Navigation: Daglig bruk >

Godkjenning

 

 

 

 

I modulen Godkjenning kan du utføre mye av de daglige justeringene av arbeidsstokk og timer som er nødvendig for å få virksomheten til å gli. Det er dessuten her du behandler tidsavvik og klargjør en periode for lønnskjøring, og det er i denne modulen du attesterer en periode for lønn.

 

 

VIDEO

Daglige justeringer i Godkjenning behandles i denne videoen:

 

 

 

Behandling av tidsavvik og attestering av periode for lønn, behandles i denne videoen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS