Navigation: Balanseperiode > Dynamisk balanseperiode >

Innføre dynamisk balanseperiode

 

 

 

 

Som med turnus, må også balanseperioden innføres – dvs. skrives inn i kalenderen innenfor det tidsrommet det er bestemt at den skal gjelde.

 

Før den innføres må du forsikre deg om at den enkelte ansatte jobber det antall timer som stillingsstørrelsen tilsier. Det sjekker du ved å holde øye med kolonnene til høyre for de ansattes navn til venstre i øvre del av skjermbildet:

Timeantallet som står i kolonnen Brukt skal stemme med det som står i kolonnen Avtale. Når tallene er like, vil fargen på tallene i Brukt-kolonnen være svarte. Hvis det ikke stemmer, er fargen grønn (registrert for få timer i balanseperioden), eller rød (registrert for mange timer i balanseperioden).

 

Selve innføringen gjøres slik:

Klikk på knappen Innfør avtale øverst til høyre i skjermbildet, og denne dialogboksen kommer fram:

 

Klikk Innfør turnus. Når dialogboksen forsvinner er prosessen fullført.

 

MERK:
I dialogboksen DIN TURNUSOVERSIKT ser du hva som er turnus, og hva som er balanseskjema, ved at balanseskjemaene er merket med en vekt:

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS