Navigation: Balanseperiode > Dynamisk balanseperiode >

Lage dynamisk balanseperiode

 

 

 

 

MERK:

Det som beskrives i dette og det neste avsnittet, forutsetter at virksomheten har "dynamisk balanseperiode"

 

For å lage en balanseperiode er metodikken som følger:

Velg arkfanen Turnus

Klikk i feltet øverst til venstre

 

I dialogboksen som kommer frem velger du Opprett ny turnus:
 

Sørg for at det er merket av ved Balanseperiode:

Skriv inn navnet på balanseskjemaet, og velg Startdato for turnus og Sluttdato for turnus og klikk GÅ VIDERE.

Velg hvilke personer som skal være med i balanseskjemaet, ved å flytte dem over fra venstre til høyre side i denne dialogboksen:

Klikk FERDIG, når du er klar. Dermed hentes de ansatte inn i balanseskjemaet sammen med arbeidstidene fra den sist innførte turnusen.

 

Nå kan du justere arbeidstiden for den enkelte ansatte slik at det blir som du ønsker.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS