Navigation: <Root level>

Balanseperiode

 

 

 

 

MERK:

Hvis du er usikker på om balanseperiode brukes i din virksomhet, ev. hvilken type som benyttes – sjekk med dine overordnede.

 

For virksomheter hvor det er vanskelig å dekke det kontinuerlige bemanningsbehovet gjennom en turnus som rullerer over x antall uker, benyttes balanseperiode. Regimet rundt bruk av balanseperiode kan settes opp på to forskjellige måter, enten benyttes såkalt Fast balanseperiode eller så benyttes Dynamisk balanseperiode.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS