Navigation: Lage turnusplan > Nyttig å vite om turnuser >

Visning av KNH-tillegg i turnus

 

 

 

 

Totalsummen av diverse KNH-tillegg for den enkelte turnusuke kan vises i skjermbildet Turnus. For å få fram dette, klikk på skriverikonet øverst til høyre i skjermbildet, og velg KNH-tillegg i Turnus fra nedtrekksmenyen:

Dermed kommer dette skjermbildet fram:

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS