Navigation: Lage turnusplan >

Nyttig å vite om turnuser

 

 

 

 

VIDEO

En del av tematikken som er behandlet i dette avsnittet (NYTTIG Å VITE OM TURNUSER) finner du i videoen Mer om arbeid med turnuser. Denne finner du her:

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS