Navigation: Balanseperiode >

Fast balanseperiode

 

 

 

 

Dette er normalt to perioder ila. året som hver er på 26 uker og som legges inn i selve programkonfigurasjonen. Brukeren trenger dermed ikke tenke på å gjøre annet enn å innføre turnus, slik vi har beskrevet ovenfor. Likevel avregnes arbeidstiden mot balanseperiodene, noe som betyr at arbeidstid kan flyttes fritt innenfor balanseperioden. Poenget er at timeregnskapet skal gå i null innenfor balanseperiodens lengde. Dvs. at om man jobber mye innenfor et tidsrom, må man jobbe tilsvarende mindre innenfor et annet tidsrom. I kalenderen kan man hele tiden følge med på hvordan balanseregnskapet er:

 

Det vanligste er nok å benytte fast balanseperiode

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS