Navigation: Daglig bruk >

Kalender

 

 

 

 

VIDEO:

Her finner du en video som omtaler kalendermodulen:

 

Modulen Kalender har to visninger, en dagvisning og en ukevisning:

Dermed kan du velge om du vil se på hele uka, eller om du vil konsentrere deg om en og en dag om gangen. Når du går inn i kalenderen fra en annen modul, kommer du inn i visningen DAG. Her vil det alltid være dagens dato som vises.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS