Navigation: Daglig bruk > Kalender >

Visningen dag

 

 

 

 

 

Et raskt blikk forteller umiddelbart hvordan bemanningen ser ut gjennom dagen, dermed finner du fort ut om det er ting du må justere på.

 

Datovelgeren

Denne finner du oppe i venstre hjørne. Her benytter du pilene for å forflytte deg framover eller bakover i kalenderen:

Dersom du har behov for å flytte deg over et større tidsrom, klikker du midt i datofeltet:

…slik at denne kommer fram:

Her forflytter du deg en måned om gangen ved å klikke på pilene til høyre eller venstre for månedsnavnet:

Eventuelt kan du klikke på månedsnavnet og velge ønsket måned her:

For å gå direkte til en fritt valgt dato, merk dette feltet:

Skriv inn ønsket dato og klikk på den når den har kommet fram

For å gå tilbake til dagens dato - klikk her:

 

 

Nøkkeltall

Under datovelgeren finner du en rekke nøkkeltall:

 

 

Sortering

Du kan velge i hvilken rekkefølge du ønsker at personene skal vises

 

I utgangspunktet sorteres de først etter stilling deretter alfabetisk:

Om du ønsker at de skal sorteres etter når vaktene til den enkelte starter, klikker du her:

Dermed blir resultatet slik:

 

 

Hente inn personer

Dersom du har behov for å hente inn ny(e) personer en dag, klikker du her:

Dermed kommer denne dialogboksen fram:

Ved å klikke på en av personene på venstre side, vises kontaktinfo, hvor mye vedkommende jobber i aktuell periode, personens vakter, samt relevant ansatt-informasjon på høyre side i dialogboksen:

Dermed har du grunnlag for å avgjøre hvem av dine ansatte det er fornuftig å benytte til vakten som skal besettes. Om det er aktuelt å låne inn en person fra en annen butikk i kjeden, klikker du her:

Dermed vises alle de ansatte i kjeden på listen.

 

Som du ser har du dessuten mulighet for følgende:

1.Skrive inn navnet på en ansatt du kan tenke deg å benytte slik at personens navn vises øverst på lista

2.Du kan dessuten velge stillingstypen personen bør ha under Stilling i dialogboksen:


Klikk OK nederst i dialogboksen når du har merket personen du vil benytte:


 

 

Justere arbeidstider

 

For å legge inn arbeidstider på en innlånt person gjør du følgende:

1.Velge aktuell arbeidsoppgave ved å klikke her,


…slik at dropdown-menyen kommer fram


Her klikker du på aktuell arbeidsoppgave.
 

2.Trekk ut arbeidstiden i slider-feltet. Dermed har du registrert ønsket arbeidsoppgave og arbeidstid:

 

For å justere arbeidstiden kan du enten forlenge den ved å ta tak i sirklene ved vaktens starttidspunkt eller sluttidspunkt og dra dem til ønsket posisjon:

Eller du kan flytte hele vakten til et annet tidsrom ved å ta tak i sirkelen i midten og dra vakten til ønsket posisjon:

På tilsvarende måte kan du selvfølgelig manipulere allerede registrerte arbeidstider for en hvilken som helst ansatt

Husk å klikke Lagre når du er ferdig:

 

Timefravær

Dersom en person er fraværende deler av en dag, markerer du tidsrommet:

Så velger du aktuell fraværstype:

Når du har klikket Lagre - ser det slik ut:

 

Kompensasjon for ekstraarbeid

Dersom det er aktuelt å legge på litt ekstratid, makerer du tidsrommet og justerer aktuell arbeidsoppgave (om det er aktuelt) :

Deretter velger du aktuell kompensasjonstype:

 

MERK:

Hvilke kompensasjonstyper som det kan velges mellom avhenger av den ansattes stillingstype og policyen i virksomheten

 

Utskrift

For å skrive ut dagplanen klikker du her

…og velger Skriv ut.

 

 

Benyttede timer

 

Til høyre i skjermbildet ser du hvor mange timer den enkelte er planlagt å skulle jobbe, dessuten vises totalt antall arbeidstimer angjeldende dag

 

Visning av balansevekt

For virksomheter som benytter balanseperiode, vil det vises et vektsymbol til høyre for de ansattes navn:

Ved å klikke på vektsymbolet til høyre for en persons navn, framkommer balansevekten for vedkommende nederst i bildet:

 

 

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS