Navigation: Daglig bruk >

Ferie/Fravær

 

 

 

 

Dette skjermbildet er et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av den enkelte ansattes ferie og fravær. Skjermbildet viser ferie- og annet fravær med tilhørende statistikk for en person om gangen.

 

 

VIDEO

Her er sentrale momenter ifm. ferie og fraværsmodulen behandlet:

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS