Navigation: Daglig bruk > Godkjenning >

Varsling ved sletting av timer

 

 

 

 

 

Dersom en person lånes fra butikk A til butikk B et tidsrom hvor det ligger tid fra turnus på personen i butikk A, men butikk B så sletter noe av arbeidstiden, varsles dette med gule markører. Dette vil se slik ut:

 

Kaja har planlagt tid i Butikk A fra 10 – 18 onsdag 4.:

Butikk B låner henne inn denne dagen

Butikk B trenger henne ikke hele dagen og sletter arbeidstiden fra 15:45 – 18:00:

For at butikk A, som «eier» den ansatte, skal være klar over at arbeidstid er slettet, vises det nå en gul varsling over Arbeidstider i Godkjenning, dessuten en liten gul prikk i ruta hvor utlånet er markert:

Når markøren holdes over den gule prikken i ruta, kommer det fram en etikett som viser hva som markeres:

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS