Navigation: Daglig bruk > Godkjenning >

Legge til person

 

 

 

 

 

Skulle en person mangle i listen med arbeidstider – kanskje fordi vedkommende ikke har foretatt noen inn- eller utstemplinger den aktuelle uken, eller fordi du har behov for mer arbeidskraft, kan du legge til personen manuelt. Det gjør du ved å klikke på knappen Legg til person oppe til høyre.

Dermed kommer det frem en liste med de ansatte hvor du velger ønsket ansatt og klikker OK for å få frem vedkommende under Arbeidstider:

 

MERK:

Ved å hake av for Innlån øverst til høyre i boksen over, vil du få fram alle personene i kjeden, og kan dermed låne inn personer fra andre butikker enn din egen.

 

Når vedkommende ligger blant de andre under Arbeidstider, klikker du på ikonet til venstre for navnet og foretar ønskede registreringer. Mer om dette her.

 

MERK:

Du kan når som helst gjøre notater ifm. uken du arbeider med. Kanskje har du overstyrt tariffen og har behov for å huske grunnen til at du gjorde dette. I så fall klikker du på knappen Opprett nytt notat (nederst i skjermbildet):

Deretter skriver du inn notatet og klikker på LAGRE:

Notater kan ikke lages etter at perioden er attestert til lønn! Merk også at notatene ikke skal inneholder personnavn (GDPR)

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS