VIDEO

Du finner en video som viser hvordan du hanskes med varslinger som systemet genererer ved å klikke her:

 

 

Worksoft APP benytter push-varslinger. Dette er varslinger som genereres automatisk av APPen på bakgrunn av en definert hendelse. En slik hendelse kan f.eks være:

En melding er mottatt.

Det er mulig å søke på en ny ledig vakt.

Den ansatte er tildelt en ny vakt.

Arbeidstiden er endret.

fraværssøknaden er godkjent.

+++

 

Når du i meldingsmenyen velger Varsler:

 

...finner du alle varslene systemet har generert til deg:

 

Indikatoren i den første linjen viser hvor mange varsler som er uleste. I dette illustrasjonen over er alle varslene lest. Om du har behov for å se tidligere varsler, scroller du nedover.

 

Som leder vil du motta varsler f.eks. når en ansatt har søkt fravær eller ferie, eller når et bytte mellom ansatte er klart for ledergodkjenning.

 

Dersom din telefon er konfigurert til å motta «Push-varslinger», vises varslingene i tråd med hvordan telefonen er konfigurert. Worksoft APP sender ut varslingene i bulker, vanligvis inntil et minutt etter hendelsen har oppstått.

 

Eksempel: Benjamin søker om fravær. Ca. ett minutt etterpå får leder et varsel på forsiden av telefonen som kan se slik ut:

 

MERK:

APPen trenger ikke være aktiv for at du skal kunne motta meldinger. Dersom du har tillatt Worksoft APP å motta meldinger, vises meldingen tilsvarende andre APPer på hjemmesiden til telefonen:

Når Worksoft APPen sender ut nye varslinger, markeres disse også i meldingsmenyikonet som vist i figuren nedenfor. 2-tallet indikerer at det finnes 2 varslinger som ikke er lest enda:

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS