Navigation: Daglig bruk > Kommunikasjon via Worksoft appen >

Meldingstavle

 

 

 

 

Disse undermenyer tilhører meldingsmenyen:

 

Her kan du

Skrive og sende nye meldinger.

Se hvilke meldinger som er sendt eller mottatt

Se hvilke varslinger som du har mottatt

 

FORSKJELL MELLOM MELDING OG VARSLING

Forskjellen mellom en melding og en varsling er at varslinger er generert automatisk av systemet, mens meldinger er skrevet av en ansatt.

 

MERK:

Meldinger fungerer identisk både i ansatt- og lederrollen. Meldinger du har sendt når du benytter lederrollen i appen, kan også leses når du benytter ansattrollen.

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS