Navigation: Daglig bruk > Kommunikasjon via Worksoft appen >

Kalender

 

 

 

VIDEO

Her finner du en video som behandler Kalender-menyen:

 

 

MENYVALG

Når du trykker på kalendermenyen etter at du har kommet inn i kalendervisningen, kan du gjøre disse valgene:

Dagvisning –  gir en grafisk visning av alle ansatte en bestemt dag.

Dagvisning (tabell) viser alle ansatte som jobber en bestemt dag i tabellform 

Ukevisning – viser arbeidstidene for alle ansatte for en uke.

 

 

MERK:

APPens kalendervisninger viser arbeidstider inkludert pause, dvs. pause er ikke skilt ut som en egen oppgave. 08:00-11:30 Kasse, 11:30 Pause og 11:30-16:00 Kasse i Worksoft vises kun som 08:00-16:00, Kasse. I appens grafiske dagvisning vises pausen.

Dersom det benyttes flere arbeidsoppgaver, legges pausen til forutgående arbeidsoppgave.

Arbeidsøkter som ikke henger sammen, f. eks fra 08-12 og 13-17 vises med tilde mellom tidsrommene: 08~17.

 

 

DAGVISNING

Dette skjermbildet gir en grafisk visning av dagen:

 

For raskt å veksle mellom dagvisning og ukevisning benytter du disse knappene:

 

For å komme til en annen dato, kan du enten benytte  disse:

 

eller trykke her

 

Slik at datovelgeren kommer fram:

 

For å få fram navnene til de ansatte trekker du skjermbildet mot høyre, dermed blir det seende slik ut:

 

Du kan velge å se bare vakter med bestemt oppgaver ved å trykke på trakten:

 

...og velge aktuell oppgave:

 

Øverst i skjermbildet vises KPI-tallene for aktuell dag. Om du scroller mot venstre på KPI-stripen, vil du se at alle opplysningene som finnes i desktop-versjonen av Worksoft framkommer:

 

Ubemannede vakter framkommer slik:

Disse vaktene er fargekodet:

Gul (som i eksemplet over) ingen ansatte har søkt den ledige vakten.

Lys grønn, en eller flere ansatte har søkt på den ledige vakten.

Grønn, alle som har fått vakttilbudet, har søkt på vakten.

Lys rød, en eller flere ansatte har avslått vakten. Vises kun når ingen har søkt på vakten.

Rød, alle som har fått tilbud om vakten, har avvist vaktsøknaden.

 

Om du trykker på en ubemannet vakt, ser du hvem som har fått tilbud om den osv.

Mer om dette finner du i beskrivelsen av Driftsmenyen.

 

Om du trykker på en vakt som er besatt:

 

...kommer detaljene for vakten fram:

Fra dette bildet kan du gjøre justeringer både på arbeidsoppgave og tid. Du kan også legge til ny tidsbolk.

UKEVISNING

Denne ser slik ut:

 

Som i dagvisningen, kan du velge å se vakter med bestemte oppgaver ved å trykke på trakten

 

Dessuten kan du trykke her:

 

...slik at du får fram noen nøkkeltall (Antall, Timer):

 

Også fra ukevisningen kan du gjøre en rekke justeringer. Om du trykker på en vakt:

 

Kommer det fram en hurtigmeny med en rekke muligheter:

GJØR TILGJENGELIG

Arbeidsøkten til den ansatte settes som ledig. Med dette menes at den ansattes arbeidsøkt settes til en ledig vakt (som kan finnes igjen som ledig vakt i Driftsmenyen) som andre ansatte kan søke på. Arbeidstiden til den valgte ansatte, i dette tilfellet Kaja, settes til «Ikke jobbet» i APP og Worksoft.

 

ENDRE FLYTT /ARBEIDSØKT

Her kan du flytte eller endre arbeidstiden enten innenfor samme dag, eller vakten kan flyttes til en annen dato.

I redigeringsfeltet som kommer fram, kan du endre tidspunkt eller dato for arbeidsøkten. Når du er ferdig med redigeringen trykker du Lagre oppe i høyre hjørne, og tidspunktet eller datoen endres i APP og i Worksoft WEB.

 

ERSTATT

Ved å velge Erstatt, kan du overføre arbeidsøkten til en annen ansatt.

Når du trykker her, vises en liste med ansatte som kan ta den aktuelle arbeidsøkten. De ansatte som vises i listen, er de som ikke har arbeidstid på det gitte tidspunktet.

 

REGISTRER HELDAGSFRAVÆR

Ved å trykke her kan du registrere et heldagsfravær på en ansatt, slik du gjør i modulen Ferie/Fravær.

 

FJERN VAKT

Om du foretar dette valget, settes turnustid til "Ikke jobbet", mens eventuell ekstratrid slettes.

 

DAGVISNING

Her vises den valgte ansattes dagsvisning, dvs. hvilke oppgaver som er definert for den ansatte denne dagen:

 

Trykker du i et tomt område:

 

...kan du opprette en vakt på personen du befinner deg på raden til på den aktuelle dagen:

 

DAGVISNING (TABELL)

Når du velger Dagvisning (tabell) ved å trykke på ikonet for kalender nederst, og velge Dagvisning (tabell):

 

...vises arbeidstidene til alle ansatte som har arbeidstider denne dagen:

 

MERK:

Arbeidstidene er sortert i stigende rekkefølge på den ansattes starttid.

 

 

Visningen har disse kolonnene:

-Navn på ansatt

-Arbeidstid

-Telefonnummer

-E-post adresse

 

NAVN PÅ ANSATTE

Kun ansatte med arbeidstid på den spesifikke datoen vises

 

TELEFONNUMMER

Når du trykker på Telefonikonet, vises en popup med den ansattes telefonnummer. I popupen kan du velge enten å ringe det oppgitte nummeret eller avbryte ringeprosessen.

 

E-POST ADRESSE

Når du trykker på E-post ikonet, så vises en forhåndsutfylt e-post med riktig adresse til den ansatte.

 

Om du trykker på arbeidstiden for en av de ansatte, får du opp de samme menyvalgene som fra ukevisningen

 

 

MERK:

Om du trykker på en tidligere dato enn dagens dato, vises menyene for Dagvisning og Registrer heldagsfravær. Man kan registrere heldagsfravær tilbake til siste attestert-dato. De øvrige menyene gir ikke mening.

 

 

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS