I Driftsmenyen finner du alle oppgaver leder/ butikksjef må gjøre for å drifte sin avdeling/butikk. Aktuelle driftsoppgaver har en indikator som viser hvor mange deloppgaver som må utføres:
 

Vakthåndtering

Registrer heldagsfravær

Avviksbehandling

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS