Navigation: System >

Stilling

 

 

 

 

Her defineres de ulike stillingstypene som benyttes i kjeden.

 

 

Stillingstyper

Tilgjengelige stillingstyper for aktuell kjede er listet opp til venstre i skjermbildet

 

Verktøylinjen viser hvilke operasjoner det er mulig å foreta:

Registrere ny stilling.

Endre paremetrene for en eksisterende stilling.

Slette en opprettet stilling (er bare mulig dersom stillingen ikke er i bruk).

Kopiere alle stillingene fra en kjede til en annen.
For å gjøre dette klikker du på knappen Kopier fra annen kjede, og så velger du aktuell kjede i dialogboksen som kommer fram og klikker Ok.

 

Aktive/ikke aktive stillinger

Øverst i skjermbildet finnes disse kategoriene:

Aktive stillinger er stillinger som er valgbare i nedtrekkslisten under Personal/Arbeidsforhold.

Ikke aktive stillinger er stillinger som ikke framkommer på denne listen, kanskje fordi de ikke skal brukes lengre.

 

For å velge om en stilling skal være aktiv eller ikke aktiv, benyttes dette feltet:

 

Forklaring til de ulike feltene i skjermbildet System/Stilling:

 

Felt

Forklaring

Navn

Her fylles navnet på stillingen inn

Tittel

Dersom dette feltet er utfylt vil det gjenspeiles i aventuelle dokumenter som genereres. Se Dokumenter under Personal. Dersom det ikke skrives noe i dette feltet, vil det som står i feltet Navn erstatte stilling i eventuelle dokumenter

Kode

Aktuelt for de fleste lønnssystem (overføres i lønnsfil).

Verdi må mottas fra kunde. Flere stillinger har gjerne samme kode. Bruk 0 om kode ikke benyttes.

Sortering

Angir rekkefølge for hvordan personer vises i kalendervisningene. Ofte ønskes ”viktige” personer som butikksjefer etc. øverst. Bruk 0 på disse stillingene og så del inn med 1, 2, 3.. etter behov. Det er ikke nødvendig å skille alle stillinger – flere stillinger kan ha samme verdi. Innenfor samme sorteringsverdi sorteres personene alfabetisk i kalendervisningene.

Nivå

Dette feltet styrer hvilke stillinger som kan konfigureres av andre. Jo lavere tall, jo høyere nivå. En stilling med et høyt nivå, kan ansette en på et lavere nivå. Benytt f.eks. 1 på superbrukere, 2 på lønnsarbeidere, 3 på avd. sjefer og 4 på resten. De som ikke har lov å ansette kan altså plasseres på nederste nivå. Unngå å bruke 0 da du kan få problemer på enkelte rapporter.

Feriedager pr. uke

Bruk 5 hvis arbeidstidsavtalen kun inneholder mandag-fredag.

Bruk 6 hvis også helger inngår.

Prøvetid

Benytt typisk 6 måneder.

Avlønning

Velg i nedtrekkslisten den tariffen som gjelder for stillingen (definert i tariffdokument).

Lønnsart

I nedtrekkslisten velges det lønnsartsett som skal knyttes til stillingen.

Dersom det er ledende stillinger som ikke skal ha avvikstimer til lønnsfil, men for enkelte trekkarter (Eks. Ugyldig fravær) – defineres disse opp i egne sett.

App

Her velges om ansatte med den aktuelle stillingen skal benytte appens leder- ansttvisning

Bruk timesaldo

Kan settes for alle stillinger. Det er kun fastlønnede som har mulighet til å benytte timesaldo.

Du kan velge om plusstid skal gå til saldo eller lønn.

Du kan velge om minustid skal gå til saldo eller lønn.

Videre kan du definere om kompensasjonstype skal:

oSplit (time til saldo – tillegget til lønn).

oAlt (time + tillegg til saldo).

oBasis (innarbeiding time for time, ingen UB/OT).

Med på lønnsliste

Settes for alle stillinger som skal ha avvikstimer i lønnsfil.

Det er kun de med stillinger med dette valget som kommer frem i lønnslisten. Spesielle regler gjelder ved beregning av KPI tall for de stillinger der dette feltet ikke er krysset av.

Avrund tidreg

Settes for alle stillinger som skal benytte stempling, men som ikke skal ha Full fleks (dvs. de skal avrunde stemplingstid til avtalt tid, etter gitte kriterier).

Lørdager/søndag telles som feriedag

Settes om planlagt tid i turnus kan inneholde lørdag/søndag.

Helligdager telles som feriedag

Settes om de røde dagene i kalenderen regnes som vanlige arbeidsdager.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS