Navigation: <Root level>

System

 

 

 

 

Under arkfanen System finner du en del grunnleggende innstillinger, som den vanlige Worksoft-bruker som regel ikke befatter seg med. Justeringene her er det vanligvis Administrator/Superbruker som tar seg av.

 

Systemmodulen består av undergruppene System, Visningsgruppe og Stilling:

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS