Navigation: <Root level>

Lønn

 

 

 

 

Under tab'en Lønn finner du bl.a. funksjonalitet for å produsere lønnsfil og eksportere denne til lønnssystemet. Her finnes dessuten noen andre funksjoner i det samme landskapet:

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS