Navigation: Rapporter >

Ukeovrsikt

 

 

 

 

Denne rapporten gir en oversikt over arbeidstiden for de ansatte ved en avdeling eller en gruppe avdelinger (visningsgruppe) for en eller flere uker. Det er bare arbeidstidene som vises, ikke fravær eller ubetalte timer.

 

Rapporten tas ut på den avdelingen eller visningsgruppen som er valgt:

 

Rapporten kan eksporteres både i PDF og CSV format:

 

Dato

I utgangspunktet er det dagens dato som står i dette feltet. Om du klikker her, kommer datovelgeren fram og du kan velge ønsket dato

Uker

Om du klikker i feltet kommer det fram en nedtrekksmeny som lar deg velge opp til 53 uker. Antall uker som du velger å ta ut rapporten på, regnes fra og med den uka som datoen du valgte i Dato-feltet er en del av.

Avdelingstimer

Klikker du her, kan du velge Avdelingstimer eller Alle timer.

Avdelingstimer 
Timer som er arbeidet i avdelingen du har valgt å ta ut rapporten på (inklusiv innlånte timer).

Alle timer
Om du gjør dette valget vil alle arbeidede timer for den enkelte ansatte vises – altså inkluderes også eventuelle timer som er jobbet i andre avdelinger.

 

Når du har gjort ønskede valg i feltene som er nevnt ovenfor, klikker du Generer rapport. For dataene i rapporten gjelder følgende:

Navnene gis på formen ‘Etternavn, Fornavn’ og er sortert etter stilling og alfabet.

Det er en kolonne for hver av datoene innenfor tidsintervallet som rapporten er tatt ut på. Tidsrommene vises på formen: ‘starttidspunkt for vakten – sluttidspunkt’ for vakten.

oDersom rapporten tas ut på Alle timer er tidsintervallet understreket for tider ved annen avdeling. Det samme gjelder om deler av tidsintervallet gjelder en annen avdeling enn avdelingen rapporten tas ut på. Eks: Butikk A: 10:00 – 16:00, butikk B: 16:00 – 19:00. Dette vil vises slik i rapporten: 10:00 – 19:00.

oDersom arbeidstiden er delt opp i adskilte tidsintervall ved ulike avdelinger, benyttes tilde  ~  som separatortegn. Eks: Butikk A: 10:00 – 16:00, butikk B: 18:30 – 21:00. Dette vil vises slik i rapporten: 10:00  ~ 21:00.

oDersom arbeidstiden strekker seg over døgnskille, vises arbeidstiden på den dagen vakten starter. Eks: Vakten starter torsdag kl. 22:00 og slutter fredag kl. 04:30. Tidsintervallet vil vises under torsdag: 22:00 – 04:30.

Kolonnen SUM TIMER viser antall timer som den ansatte jobber ved avdelingen som rapporten tas ut på den valgte uka. Betalt fravær er inkludert i antall timer som oppgis, ubetalt fravær er ikke inkludert.

Kolonnen TIMER TOTALT oppgir det totale timeantallet den ansatte jobber ved avdelingen som rapporten tas ut på og ev. andre avdelinger den valgte uka. Forutsetter at valget Alle timer ble gjort. Betalt fravær er inkludert i antall timer som oppgis, ubetalt fravær er ikke inkludert.

Når det er registrert heldagsfravær på dager med planlagt arbeidstid, vises teksten Fravær. Hva slags fravær det dreier seg om vises ikke (av GDPR hensyn).

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

Rapporten er inkludert i systemet for generering av store rapporter i bakgrunnen. Det betyr at om mye data skal behandles, kan fremdriften observeres i Generert rapportliste.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS