Navigation: Rapporter >

UB og overtidsrapport

 

 

 

 

Hensikten med rapporten er å vise UB og overtid for en periode som strekker seg over to lønnskjøringsperioder. Alle UB-timer og alle overtidstimer for månedene som berøres vises:

Perioden som danner grunnlaget for kalkylene, er turnuslengden som gjelder for den aktive turnusen. Personer som ikke ligger i noen aktiv turnus kalkuleres på grunnlag av en uke.

 

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

Vektede timer vises kun som virkelige timer.

 

Rapporten kan eksporteres som CSV-fil (kan åpnes i Excel) eller PDF (kan åpnes i Acrobat Reader):

 

Fra-dato

Her kan du velge samme dato som i Til-dato, eller en tidligere dato. Default-valget er en måned tidligere enn dagens dato. (eks: Hvis dagens dato er 02.02.21, settes datoen i utgangspunktet til 02.01.21).

 

Til-dato

Her kan velges samme dato som i Fra-dato, eller en senere dato. Default-valget er dagens dato.

 

Avdelingen eller visningsgruppen som rapporten tas ut på er den avdelingen brukeren er logget inn på:

 

Når ønskede datoer er registrert og du klikker Generer Rapport, kan resultatet se slik ut:

 

Ansatt

De ansatte vises på formen ‘Etternavn, Fornavn’. Navnene er sortert alfabetisk etter etternavnet.

 

Beregningsperiode

Her er oppgitt hvilke perioder som er grunnlaget for beregningen av henholdsvis UB og overtid. Kalkulasjonsperiodene for disse tilleggene kan være like eller forskjellige. Rapporten viser alle kalkulasjonsperiodene som berøres av tidsrommet rapporten tas ut på.

 

Ved å klikke på navnet til en ansatt vises detaljene for denne ansatte. Resultatet kan bli f.eks. slik:

Du kommer tilbake til hovedsiden ved å klikke på pilen øverst til venstre i skjermbildet (ved siden av navnet til personen du viser detaljene for).

 

Beregningsperiode

Her vises beregningsperiodene hver for seg i kronologisk rekkefølge. Alle beregningsperioder som berøres av tidsrommet rapporten tas ut på vises. Først vises beregningsperiodene for UB, deretter vises beregningsperiodene for overtid.

 

Timer

Raden Timer totalt viser hvor mange timer den ansatte jobber innenfor tidsrommet som står oppgitt under Beregningsperiode. I Illustrasjonen over ser vi at den ansatte jobber 52,5 timer i tidsrommet 01.01.2021 – 31.01.2021.

I radene under ser vi hvor mange av disse timene det er beregnet ulike UB-tillegg på.

Eventuelle timer som det er beregnet overtid på vises tilsvarende med antall timer de forskjellige overtidstilleggene er beregnet på for seg (OT50, OT100 osv.):

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS