Navigation: Rapporter >

Turnusrapport

 

 

 

 

Turnusrapporten gir oversikt over alle aktive turnuser for ansatte ved en avdeling eller ved en visningsgruppe på en fritt valgt dato. Den viser også turnushistorikken til den enkelte ansatte.

 

Det er avdelingen eller visningsgruppen du er logget inn på, som rapporten tas ut på:

Rapporten gir ingen informasjon om balanseperioder, bare turnusperioder («grunnskjema»).

Til venstre velger du en hvilken som helst dato å kjøre rapporten på. Det er ingen begrensning på hvilken dato i fortid eller fremtid som kan velges. Default-valget er dagens dato. Om rapporten tas ut på en enkelt avdeling, kan den se slik ut:

 

Om den tas ut på en visningsgruppe, vil avdelingene i gruppen legge seg under hverandre:

 

Navn

De ansattes navn oppgis på formatet ‘Etternavn, Fornavn’ og er sortert alfabetisk etter etternavnet.

 

Still%

Her vises den ansattes stillingsstørrelse ved aktuell avdeling og på den datoen rapporten tas ut på.

 

Avt%

Her vises hvor mye planlagt tid som ligger i den sist innførte turnusen på den datoen rapporten kjøres på for den enkelte ansatte. Dersom det er avvik mellom planlagt tid (Avt%) og stillingsstørrelse (Still%) vil tallene i denne kolonnen angis med røde karakterer. Ev. vektet tid er inkludert.

 

Utløp av turnus

I denne kolonnen står den siste datoen som den sist innførte turnusen for den ansatte var gjeldende. Om det har blitt innført en ny turnus på en senere dato enn datoen rapporten tas ut på og denne gjelder lenger fram i tid, vi det være sluttdatoen for denne turnusen som vises i kolonnen. Det er altså alltid sluttdatoen til den turnusen som gjelder lengst fram i tid som står oppgitt i feltet. Legg ellers merke til at dette bare gjelder for personer som har ligget kontinuerlig i en eller annen turnus. Dersom en person ligger i en turnus som gjelder at stykke fram i tid, men så har et opphold med en eller flere dager før ny turnus for vedkommende innføres, er det siste datoen før avbrekket som oppgis i feltet. Dersom personen ikke ligger i noen innført turnus på datoen rapporten tas ut på, står det Ingen turnus er innført i kolonnen. Dette selv om personen ligger i en turnus som starter senere, i et slikt tilfelle vil det også stå Ingen turnus innført.

 

Lønn:

Her vises om den ansatte er timelønnet eller fastlønnet. For fastlønnede personer står det F i denne kolonnen. For timelønnede personer står det T her.

 

Du kan undersøke turnusene til den enkelte ansatte ved å klikke på personens navn:

 

Dermed kommer det fram en visning som lister opp alle turnusene for vedkommende som ligger i databasen (der slettes jo data med jevne mellomrom av GDPR-hensyn):

 

Turnus

Her oppgis turnusens navn.

 

Aktiv fra

Den første datoen turnusen gjelder.

 

Aktiv til

Den siste datoen turnusen gjelder.

 

Turnusene er sortert kronologisk med den nyeste turnusen øverst. De sorteres etter kolonnen Aktiv til.

 

MERK:

Dersom en turnus er delvis overskrevet av en annen turnus vil Aktiv fra – datoen og Aktiv til – datoen endre seg. Eks: Dersom en turnus gjelder fra 01.01 – 31.12, og det innføres en ny turnus som gjelder i tidsrommet 01.01 – 31.03, vil startdatoen på den første turnusen være 01.04 (Aktiv fra). Tilsvarende – dersom det i stedet innføres en ny turnus som gjelder i tidsrommet 01.09-31.12, vil den første turnusen stå med sluttdato 31.08 (Aktiv til).

 

 

Rapporten er inkludert i systemet for generering av store rapporter i bakgrunnen. Det betyr at om mye data skal behandles, kan fremdriften observeres i Generert rapportliste.

Rapporten kan eksporteres, både som CSV-fil (åpnes i Excel) og PDF-fil:

 

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS