Navigation: Rapporter >

Utlån

 

 

 

 

Rapporten viser alle timer som er lånt ut fra avdelingen som er valgt øverst til høyre i skjermbildet. En generert rapport ser slik ut:

Du velger tidsrommet rapporten skal tas ut på ved å benytte datovelgerne øverst til venstre i skjermbildet.

 

Ansatt

Her vises navnet på personen som er lånt ut på formen Etternavn, Fornavn.

 

Dato

Datoen utlånet er foretatt på vises i denne kolonnen. Dersom utlånet foregår over døgnskillet vises datoen hvor utlånet starter.

 

Timer

Her vises antall timer for utlånets varighet. Hvorvidt det er desimaltimer eller timer/minutter avhenger av hvordan programmet er konfigurert på dette punktet. For vektede timer vises bare de reelle timene, dvs. at «vektingstillegget» ikke vises.

 

Lånt til

Her vises navnet på avdelingen som har lånt arbeidskraften.

 

Rapporten kan eksporteres både som pdf og csv fil ved å klikke her:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS