Navigation: Rapporter >

Balanserapport

 

 

 

 

Balanseperioderapporten viser hvordan de ansatte ved avdelingen ligger an med sitt balanseregnskap for en fritt valgt dato innenfor en balanseperiode.

 

Avdelingen eller visningsgruppen som rapporten tas ut på er den avdelingen brukeren er logget inn på:

I datofeltet til venstre kan en hvilken som helst dato velges. Default-valget er dagens dato.

 

En rapport som tas ut på en avdeling, kan se slik ut:

 

Dersom rapporten tas ut på en visningsgruppe kan den se slik ut:

Hver avdeling ligger samlet, med avdelingens navn over data som gjelder aktuell avdeling. De ansatte er sortert alfabetisk etter etternavn innen hver avdeling.

 

Rapporten kan eksporteres som CSV-fil (kan åpnes i Excel) eller PDF-fil (kan åpnes i Acrobat Reader).

Det er også mulig å generere rapportene direkte til en av de valgte filtypene uten å gå veien om generering av rapporten på skjerm først. Om du ønsker det, klikker du direkte Eksporter til PDF eller Eksporter til CSV.

 

Dersom rapporten tas ut over et tidsrom eller på en visningsgruppe som gjør at det blir svært omfattende datamengder som skal vises, vil den uansett bli produsert som en PDF-fil. I så fall varsles du her når rapporten er klar:

Ved å klikke på bjella åpnes denne, og du kan klikke Last ned rapporten her:

Dermed kan du åpne rapporten ved å gjøre ønsket valg her:

 

Alle ansatte med et aktivt arbeidsforhold den datoen som rapporten tas ut på, vises. Hvis noen av disse ikke er med i noen turnus eller balanseperiode, vil det stå «0,00» feltene under kolonnene som beregner timeantall (Brukte timer til… osv.).

 

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

Timeantallene oppgis med to desimaler. Om det oppgis timer og minutter eller desimaltimer, kommer an på konfigurasjonen som gjelder for kunden.

 

Rapporten er inkludert i systemet for generering av store rapporter i bakgrunnen. Det betyr at om mye data skal behandles, kan fremdriften observeres i Generert rapportliste.

 

Rapporten har disse kolonnene:

 

Etternavn

Dette er navnet som er oppgitt til høyre for ledeteksten Etternavn i Personal/PERSONAL.

 

Fornavn

Dette er navnet som er oppgitt til høyre for ledeteksten Fornavn i Personal/PERSONAL.

 

 

AnsattNr

Personens ansattnummer. Dette er det samme som er oppgitt til høyre for ledeteksten Ansattnr. i Personal/PERSONAL.

 

Bal. periode start Dato

Den første datoen i balanseperioden som datoen man valgte i datofeltet befinner seg i.

 

Bal. periode slutt Dato

Den siste datoen i balanseperioden som datoen man valgte i datofeltet befinner seg i.

 

Brukte timer til…

Her vises antall timer som er brukt fra og med første datoen i balanseperioden fram til datoen rapporten tas ut på. Karakterene har samme farger som i vekta nederst i modulen Godkjenning:

Hvis det forbrukte timeantallet er større enn det planlagte timeantallet er fargen rød.

Hvis det forbrukte timeantallet er mindre enn det planlagte timeantallet er fargen grønn.

Hvis det forbrukte timeantallet er lik det planlagte timeantallet er fargen svart.

 

Tilgjengelige timer til…

Her vises antall timer som er tilgjengelig fra og med første dato i balanseperioden fram til datoen som rapporten tas ut på.

 

Brukte timer totalt i periode

Her oppgis det totale timeantallet som vil bli brukt ila. balanseperioden, med alle justeringer som ev. har blitt gjort i kalenderen for den aktuelle ansatte. Karakterene har samme farger som i vekta nederst i modulen Godkjenning:

Hvis det forbrukte timeantallet er større enn det planlagte timeantallet er fargen rød.

Hvis det forbrukte timeantallet er mindre enn det planlagte timeantallet er fargen grønn.

Hvis det forbrukte timeantallet er lik det planlagte timeantallet er fargen svart.

 

Tot tilgj timer i perioden

Her vises det totale antall timer som er tilgjengelig fra og med første dato i balanseperioden fram til og med den siste datoen balanseperioden gjelder.

 

Nederst i rapporten er kolonnene som oppgir timeantall summert:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS