Navigation: Daglig bruk > Godkjenning >

Detaljvisningen i nedre del av skjermbildet

 

 

 

 

Ukevisning for én ansatt

Slik som i Turnus, kan du også her i Godkjenning, se detaljene for den ansattes arbeidstider i nedre del av skjermbildet. For å få fram denne visningen, klikker du på den ansattes navn under Arbeidstider:

Dermed kommer det fram en visning hvor du ser tidsrommene for den enkelte dag nederst på skjermen:

Her kan du bruke drag-and-drop til å legge på arbeidstider, flytte vakter og endre arbeidstidens lengde – tilsvarende det du gjør i nedre del av skjermen i Turnus. Du har dessuten mulighet til å endre arbeidsoppgave, avlønning og kompensasjonstype – se rammen i illustrasjonen nedenfor:

Etter å ha gjort aktuelle justeringer, klikker du Lagre øverst til høyre i nedre del av skjermbildet:

 

 

Dagvisning

 

Dersom du ønsker å se alle som er på jobb en bestemt dag, klikker du på aktuell ukedag i øvre del av skjermbildet:

Dermed kommer dagvisningen fram nederst:

Her vises både de som er på jobb den aktuell dagen og de som jobber den aktuelle uka, men ikke den aktuelle dagen

 

Dersom du ønsker å sortere de ansatte etter ankomsttid, klikker du på klokkesymbolet til venstre for Sortering over dagvisningen:

Dermed legger de ansatte seg etter hverandre med den som starter tidligst øverst og den som starter senest nederst:

 

MERK:

Også i denne visningen kan du bruke drag-and-drop til å legge på arbeidstider, flytte vakter og endre arbeidstidens lengde:

tilsvarende det du gjør i nedre del av skjermen i Turnus.

 

 

Filtrering

Dersom du kun ønsker å vise de som jobber med en bestemt oppgave, kan du benytte filtreringsknappen ved Arbeidstider i øvre del av skjermbildet:

Når du klikker her kan du velge hvilken oppgave du ønsker å filtrere på:

Slik blir resultatet om du f.eks. filtrerer på oppgaven Butikk:

Du fjerner filteret ved å klikke her:

 

 

BALANSEDETALJER

For de som bruker balanseperiode, vises balansedetaljene for den ansatte som er markert helt nederst på skjermen:

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS