Navigation: Lage turnusplan >

Legge inn den enkeltes arbeidstider

 

 

 

 

Før vi beskriver hvordan arbeidstidene legges inn, er det på sin plass med et par ord om selve skjermbildet Turnus.  Dette har en øvre og en nedre del.

 

I den øvre delen ser du alle arbeidstidene til alle de ansatte for en uke om gangen:

 

Hver rute viser ikke annet enn det totale tidsrommet – skal du se detaljene som gjelder for en bestemt dag, må du undersøke den nedre del av skjermbildet.

 

For å få opp detaljene for en ansatt i nedre del av bildet, må du klikke på personens navn eller i ei celle under en ukedag til høyre for aktuell person.

 

Nederst i skjermbildet ser det nå slik ut:

 

 

Arbeidstidene til den enkelte ansatte kan legges inn på to forskjellige måter:

Du kan bruke dra-og-slipp teknikken. Velger du denne metoden jobber du hovedsakelig i nedre del av skjermbildet.

Du kan bruke tastaturet. Velger du denne metoden jobber du hovedsakelig i øvre del av skjermbildet.

 

TILBAK TIL TOPPEN

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS