Navigation: Rapporter >

Personalliste

 

 

 

 

Hensikten med rapporten er å kunne hente fram alle data knyttet til personal- og arbeidsforhold – enten i tabellform eller eksportert til Excel for viderebehandling.

 

MERK:

Rapporten inneholder kun data du har tilgang til i kraft av din tilgangsgruppe (velges i nedtrekkslisten til høyre for Tilgangsgruppe i Personal) og stillingstype.

 

For å generere en rapport gjøres følgende:

 

Klikk på knappen Velg rapport kolonner:


 

MERK:
Hvis du ikke benytter Velg rapport kolonner, vil rapporten bli generert med standard kolonner (hva som er standard kolonner kan konfigueres av Worksoft).

 

 

Flytt aktuelle felter mellom vinduene ved å merke feltene og bruke pilene mellom dem:

 

Dersom du, mens du befinner deg i dialogboksen over, ombestemmer deg og ikke ønsker å ta ut rapporten likevel, klikker du på krysset oppe i høyre hjørne av dialogboksen:

 

Rekkefølgen på feltene i høyre vindu, bestemmer i hvilken rekkefølge kolonnene skal opptre i den genererte rapporten. Dersom du ønsker en annen rekkefølge, merker du feltet du vil ha flyttet på (1) og benytter pilene til høyre i dialogboksen for å flytte det aktuelle feltet opp eller ned (2).

Legg dessuten merke til at resultatet sorteres alfabetisk.

 

Klikk Kjør rapport.

Resultatet kan bli f.eks. slik:

 

 

MERK:

Kolonnen Ansatt nr. kan ikke velges bort – den er der uansett hvilke felt som velges i dialogboksen Velg rapport kolonner (over).

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS