Navigation: Rapporter >

OPAT-timer

 

 

 

 

Rapporten viser alle OPAT-timer innenfor et fritt valgt tidsrom.

Det eneste valget som gjøres før rapporten genereres, er tidsrommet rapporten skal tas ut på. Tidsrommet velges ved å benytte datovelgerne øverst til venstre. Den som har tilgang til flere avdelinger, må først velge ønsket avdeling (eventuelt visningsgruppe) øverst til høyre i skjermbildet (utenfor rapportvinduet):

En generert rapport kan se slik ut:

 

Navn
Navnene vises i alfabetisk rekkefølge, sortert på etternavn. Det er bare ansatte som har registrert arbeidstimer innenfor tidsrommet rapporten tas ut på, som vises. Alle typer ansatte vises – også fiktive, personer som er under opplæring og innlånte personer. Dersom rapporten tas ut på en visningsgruppe, er det avdelingene i visningsgruppen som ligger under hverandre i alfabetisk eller numerisk rekkefølge.
 

Timer
Her vises alle OPAT timer (for hvilke timer som inngår i OPAT-beregningen, se avsnittet Budsj. OPAT under KPI-rapport). For vanlige ansatte vises alle arbeidede timer. For ansatte som har en stilling som tilsier at de ikke er med på lønnslista (stillinger.medtillønn = 0), er det bare arbeidede timer fra Turnus som vises. For personer i slike stillinger skal det rapporterte timeantallet reduseres hvis den ansatte er registrert med fravær innenfor planlagt tid.
 

Sum-feltet nederst summerer alle timene i kolonnen Timer.

 

MERK:

Derom rapporten tas ut på tilgangsgruppe, vises bare sum pr. avdeling.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS