Navigation: Rapporter >

Lønnsgrunnlag

 

 

 

 

Denne rapporten gir en oversikt over avvikene ifm. lønnskjøring for ansatte ved en avdeling. Videre kan du gå inn og se på detaljene for enkelt-ansatte

1)Fra-dato
I dette feltet velges den første datoen i tidsrommet som rapporten skal tas ut på. Datoen her kan være samme dato som Til-dato (se nedenfor), eller en tidligere dato. Default-valget er første dato etter siste lønnskjøring

2)Til dato
Her kan velges en hvilken som helst dato som er identisk med Fra-dato eller lenger fram i tid (større enn Fra-dato). Default-valget er datoen etter siste lønnskjøring + 6 dager.

 

Rapporten tas ut på den avdelingen som er valgt:

MERK:
Denne rapporten kan ikke tas ut på visningsgrupper.

 

Når parameterne ovenfor er valgt, produseres rapporten ved at det klikkes Generer Rapport. En generert rapport kan se slik ut:

 

AnsattNr

Ansattnummeret er det samme som er oppgitt til høyre for ledeteksten Ansattnr i Personal/PERSONAL.

 

Navn

Den ansattes navn gir på formatet ‘Etternavn, Fornavn’. Navnene i kolonnen er ordnet alfabetisk.

 

Stilling (prosent)

Her oppgis stillingsprosenten for den ansatte ved aktuell avdeling på Fra-datoen som er valgt for generering av rapporten. Personer som er innlånt på avdelingen vises med stjerne: * i denne kolonnen.

 

Type

Her kan du se om den ansatte er fastlønnet eller timelønnet. For personer som er fastlønnet står det F. For personer som er timelønnet står det T. Personer som er innlånt på avdelingen vises med stjerne: * i denne kolonnen.

 

Normal

For timelønnede oppgis alle timer som det skal med i lønnskjøringen. For fastlønnede oppgis antall timer som utgjør ev. avvik i forhold til planlagte timer (timer fra turnus).

 

Betalt fravær

Her vises alle timer som er registrert med en betalt fraværstype.

 

Ubetalt fravær

Her vises alle timer som er registrert med en ubetalt fraværstype.

 

De neste kolonnene (UB, OT)

Hvilke kolonner som finnes i rapporten, avhenger av hvordan Worksoft er konfigurert for den enkelte kunde. Her vises antall timer som det er beregnet UB eller OT på.

 

MERK:

Om antall timer er oppgitt i timer og minutter eller desimaltimer, avhenger av hvordan Worksoft er konfigurert hos den enkelte kunde.

 

 

For å se detaljene for en enkelt-ansatt, klikker du på ansattnummeret for vedkommende. Da kan resultatet bli f.eks. slik:

Detaljvisningen viser bare rader for dager med avvik i forhold til planlagte timer (fra Turnus).

 

For å komme tilbake til totalvisningen etter å ha sett på en enkelt-person, klikker du her:

 

Dato

Datoen for aktuell rad.

 

Dag

Her er oppgitt en tre-bokstavers forkortelse for ukedagen for aktuell dato.

 

Normal

For timelønnede oppgis alle timer som det skal med i lønnskjøringen. For fastlønnede oppgis antall timer som utgjør ev. avvik i forhold til planlagte timer (timer fra turnus).

 

Betalt fravær

Her vises alle timer som er registrert med en betalt fraværstype.

 

Ubetalt fravær

Her vises alle timer som er registrert med en ubetalt fraværstype.

 

De neste kolonnene (UB, OT)

Hvilke kolonner som finnes i rapporten, avhenger av hvordan Worksoft er konfigurert for den enkelte kunde. Her vises antall timer som det er beregnet UB eller OT på.

 

De neste kolonnene (UB, OT)

Hvilke kolonner som finnes i rapporten, avhenger av hvordan Worksoft er konfigurert for den enkelte kunde. Her vises antall timer som det er beregnet UB eller OT på.

 

Rapporten er inkludert i systemet for generering av store rapporter i bakgrunnen. Det betyr at om mye data skal behandles, kan fremdriften observeres i Generert rapportliste.

Rapporten kan eksporteres både i PDF og CSV format.

 

Fiktive personer kan både kjøre rapporten og vises i rapporten.

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS