Som du ser inneholder Vakthåndtering to skjermbilder å velge mellom: Innboks og Ledige vakter:

 

I  innboksen finner du alle oppgaver du som leder må behandle, f.eks godkjenne ferie og fravær, godkjenne vaktbytter mellom ansatte, eller håndtere vakter som er satt til Håndter senere:

Det er ett panel for hver vakt.

Her finner du info om

Datoen for vakten.

Hvilken person vakten gjelder.

Hvilken arbeidsoppgave det handler om.

Tidsrommet for vakten.

Arbeidssted.

 

Dessuten er det et ikon på høyre side som kan være rødt, gult eller blått:

Rødt ikon - søknad om ferie eller fravær.

Gult ikon - søknad om vaktbytte.

Blått ikon - en ledig vakt som er satt opp til å bli behandlet senere.

 

Oppgaver som er merket med en blå prikk på venstre side er oppgaver du ikke har åpnet enda:

 

Søknad om fravær

Om du ønsker å avvise en fraværssøknad uten å åpne den, trekker du panelet til venstre og trykker AVVIS:

Dermed slettes søknaden og den ansatte det gjelder får en push-melding om at søknaden er avvist.

 

Om du åpner søknaden ved å trykke på den, kommer du inn i dette skjermbildet:

1)Om du trykker på hakene øverst i skjermbildet kan du forflytte deg mellom fraværssøknadene.

2)Her er tidsrommet for vakten og arbeidsoppgaven oppgitt.

3)Fraværstypen som står her, er den omsøkte fraværstypen. Om du ønsker å registrere en annen fraværstype, trykker du her og velger aktuell type fra lista som kommer fram:

4)Her har den ansatte skrevet sin begrunnelse for søknaden.

5)Dersom fraværet skal innvilges og det skal settes inn en annen person på den aktuelle vakten, trykker du her og gjør ønskede valg i dette bildet:

Som du ser står det i utgangspunktet markert for Ikke erstatt ressurs. Om du vil sende tilbud om den ledige vakten til noen, merker du av for aktuell(e) personer og trykker OK oppe i høyre hjørne. Dermed ser det slik ut når du kommer tilbake til fraværssøknaden:

Om du herfra trykker GODKJENN OG ERSTATT, er fraværssøknaden ferdigbehandlet. Linnea (som søkte om fri) og Harald (som ønsket å overta vakten til Linnea) får hver sin push-melding

6)Her trykker du om du ønsker å justere vaktens starttidspunkt, sluttidspunkt eller arbeidsoppgave:

7)Også etter at du har åpnet vaktsøknaden kan du avvise den

 (tilsvarende å trekke den mot venstre slik vi beskrev ovenfor, men her får du anledning til å skrive en begrunnelse for avslaget)

8)Om du trykker her uten å sette inn noen erstatter, er vakten ferdigbehandlet og søkeren mottar en push-melding om at søknaden er innvilget, dessuten slettes vakten.

 

Søknad om vaktbytte

For å avvise en søknad om vaktbytte uten å åpne den, trekker du panelet til venstre og trykker AVVIS:

Dermed slettes søknaden og de som er involvert i vaktbyttet får push-meldinger om at søknaden er avvist

 

Om du åpner søknaden ved å trykke på den, åpnes dette skjermbildet:

 

Her ser du at Helge ønsker å ta vakten. For å gi vakten til Helge, trykker du på Velg og deretter Godkjenn:

 

Som du ser kan du også fra dette skjermbildet avvise vaktbyttet:

 

Håndter senere

Opprettede vakter som er satt til å bli håndtert senere er merket med blått ikon:

Om du ønsker å slette vakten, trekker du panelet mot venstre og velger SLETT:

 

Når du trykker på et panel som representerer en slik vakt, føres du inn i listen over de ansatte, slik at du kan velge hvem som skal få tilbud om å ta den ledige vakten:

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS