Navigation: Daglig bruk > Ferie/Fravær >

Justeringe av feriesaldo og overføring av ferie

 

 

 

 

JUSTERE FERIESALDO

 

Jutering av feriesaldo er noe som bare foretas unntaksvis. For å justere feriesaldoen til en ansatt gjøres følgende:

Hent opp aktuell person i Ferie/Fravær:

Under datotabellen nederst i skjermbildet – klikk på ikonet ved Ferie totalt:

I dialogboksen som kommer frem – 1) skriv inn den nye feriesaldoen og 2) klikk Lagre

OVERFØRING AV FERIE

For å overføre ferie fra et år til et annet, gjøres følgende:

Sørg for at du står i Ferie/fravær og klikk på arkfanen Overfør Ferie:

Klikk på ikonet til venstre for personen du ønsker å overføre ferie for:

1) Skriv inn antall dager som skal overføres, og 2) klikk LAGRE

Dermed er antall dager overført

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS