Navigation: Daglig bruk > Ferie/Fravær >

Velge hva du vil se

 

 

 

 

 

VELGE PERSON:
 

Personen du ønsker å undersøke, finner du ved å klikke i boksen øverst til venstre i skjermbildet:


 

 

VELGE ÅR:
 

Hvis du ønsker å undersøke et annet år enn det inneværende, velger du det ved å klikke til høyre (du forflytter deg fremover i tid) eller venstre (du forflytter deg bakover i tid) for årstallet oppe til høyre i skjermbildet:

 

SAMLEOVERSIKT

Nederst i skjermbildet finner du en oversikt over det totale fraværet og det totale forbruket av feriedager ila. kalenderåret. Merk at dette er samletall som gjelder for alle arbeidsforhold den valgte personen måtte ha:

 

MERK - FERIETIMER

Ferietimene er ment som en hjelp for å planlegge riktig ferie i forhold til stillingsstørrelse og turnus. Dersom det f.eks. planlegges for mye ferie som berører planlagte arbeidstimer, kommer antall timer under Ferie til gode ut som negativt tall:

Når det gjelder hvordan ferietimene beregnes, henvises det til avsnittet Timer totalt i rapporten Ferieovesikt

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS