Navigation: Lage turnusplan > Nyttig å vite om turnuser >

Bytte person i turnus

 

 

 

 

Noen ganger er det aktuelt å bytte en persons vakter med en annen. Dette er nok særlig aktuelt når en person skal slutte, og en nyansatt skal arbeide i den sluttede personens vakter. Da bytter du ut navnet til personen som skal slutte med navnet til den nyansatte ved å bruke denne teknikken:

 

MERK:

Dersom du benytter teknikken som er beskrevet nedenfor til å bytte arbeidstider mellom dine ansatte og den som arbeidstidene hentes fra, ikke skal slutte (sluttmeldes), vil vedkommendes arbeidstider fortsatt bli liggende i kalender

 

Klikk på Personer nede på venstre side av skjermen


 

I dialogboksen som kommer opp, klikker du på personen som skal ut av turnus på høyre side (1), og på personen som skal overta dennes vakter på venstre side (2). Klikk så på symbolet til høyre for personen som skal ut (3):

 

MERK:

Det som er beskrevet over kan bare utføres i turnuser som ikke er innført

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS