Navigation: Lage turnusplan > Nyttig å vite om turnuser >

Slette person i turnus

 

 

 

 

Klikk på personer under navnene på personene som ligger i turnusen (til venstre i skjermbildet):

 

 

Merk personen som skal fjernes fra turnusen i høyre felt (1) og flytt vedkommende over til venstre felt ved å benytte aktuell pil mellom feltene (2):

 

Når boksen over er fremme, kan du selvsagt flytte folk frem og tilbake til du oppnår ønsket resultat og klikke Ferdig når resultatet er slik du ønsker.

 

MERK:

Det som er beskrevet over kan bare utføres i turnuser som ikke er innført

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS