Navigation: Lage turnusplan > Nyttig å vite om turnuser >

Arkivere turnus

 

 

 

 

Turnuser du ønsker å ta vare på, kanskje fordi du vet du vil bruke dem som utgangspunkt for nye turnuser senere, kan du flytte til arkivet. Det foregår slik:

 

1.Klikk på turnusen du ønsker å arkivere

2.Klikk på knappen Arkiver turnus

Turnusen du valgte å arkivere forsvinner nå fra visningen Aktive og legger seg under visningen Arkiv:

 

For å flytte en arkivert turnus tilbake under fanen Aktive igjen, går du til Arkiv, deretter gjør du slik:

 

1.Klikk på turnusen du ønsker å flytte

2.Klikk på knappen Aktiver turnus

 

MERK:

Det er bare turnuser som enda ikke er innført, eller som har gått ut på dato (dvs. at den siste datoen turnusen gjelder for er passert), som kan arkiveres.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS