Navigation: Personal > Arbeidsforhold >

Avslutte et arbeidsforhold

 

 

 

 

Dersom en ansatt slutter på en avdeling, skal arbeidsforholdet avsluttes. Resultatet av å avslutte et arbeidsforhold er at alle avtalte arbeidstider/dager etter sluttdato slettes fra kalender. Personen forsvinner fra visningen Normal i Personal, og flyttes til visningen Sluttet når sluttdato passeres.

Dersom en ansatt endrer arbeidsforholdet sitt, f.eks. øker eller reduserer stillingsstørrelsen, skal IKKE arbeidsforholdet avsluttes, men endres. Skal imidlertid den ansatte slutte (eller begynne i en annen avdeling innenfor samme kjede), skal arbeidsforholdet sluttmeldes. Det gjøres på følgende måte:

Hent frem arbeidsforholdet til gjeldende person ved å velge modulen Personal, og deretter fanen Arbeidsforhold.

Klikk på aktuell person i lista til venstre og merk arbeidsforholdet som skal avsluttes.

Klikk på knappen Sluttmeld

I dialogboksen som kommer fram angir du aktuell sluttdato. Dagens dato vises automatisk. Endre denne dersom det er aktuelt – datovelgeren kommer fram ved at du klikker til høyre for datoen. Når datoen er edret klikker du Ja.

Klikk på knappen Neste (nederst til høyre i skjermbildet).

En Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold hentes opp. Sjekklisten må fylles ut med de nødvendige detaljer (se kapittel SJEKKLISTE VED OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD).

 

MERK:

Legg merke til at når sluttdato passeres, vil arbeidsforholdet bli flyttet til visningen Sluttet.  Den ansatte som er sluttmeldt kan ansettes på ny, men ansettelsesdatoen kan ikke være tidligere enn dagen etter sluttmelding.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS