Navigation: Personal > Sjekklister >

Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold

 

 

 

 

Sjekklisten produseres når et arbeidsforhold avsluttes (se avsnittet AVSLUTTE ET ARBEIDSFORHOLD).

For å få fram ønsket sjekkliste, se avsnittet SJEKKLISTER

 

Felt

Forklaring til Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold

Utlånt materiell levert

Betyr det at det ikke gjenstår noe materiell som ikke er levert. Informasjon om eventuelt gjenstående materiell finnes i Materiell folderen. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Sluttattest

Dette feltet indikerer at sluttattest er produsert. Gjelder kun for kunder som har dokumenter. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Ingen gjeld

Dette feltet merkes for å markere at vedkommende ikke er skyldig for varer.

Oppsigelse levert

Dette feltet merkes for å markere at vedkommende har levert oppsigelsen.

Kan feriepenger/

sluttoppgjør kjøres?

Lønningskontoret merker dette feltet når det er klart for å kjøre feriepenger/sluttoppgjør.

Skattekort tilbakelevert

Lønningskontoret merker dette feltet når skattekortet er tilbakelevert.

Godkjent overordnet

Når overordnet ønsker å godkjenne avslutning av arbeidsforholdet klikker du i avmerkingsboksen. Du får da spørsmål om å bekrefte godkjenningen. Når du så klikker på OK, kommer den påloggedes navn sammen med dato frem i sjekklista.

Godkjent lønningskontor

Når lønnskontoret ønsker å godkjenne avslutning av arbeidsforholdet klikker du i avmerkingsboksen. Du får da spørsmål om å bekrefte godkjenningen. Når du så klikker på OK, kommer den påloggedes navn sammen med dato frem i sjekklista.

Ingen lån/forskudd

Lønningskontoret merker dette feltet når lån og forskudd er oppgjort.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS