Navigation: Personal > Sjekklister >

Sjekkliste ved nytt arbeidsforhold

 

 

 

 

For å få fram ønsket sjekkliste – se ovenfor (SJEKKLISTER).

 

 

Felt

Forklaring til Sjekkliste ved nytt arbeidsforhold

Turnus

Betyr at vedkommende er lagt inn i en turnus. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Ansettelseskontrakt produsert

Betyr at ansettelseskontrakt er produsert. Gjelder kun for kunder som har dokumenter.

Bankkonto

Betyr at vedkommende er registrert med bankkontonummer i Personal. Feltet er kun lesbart i sjekklista

Barn

Betyr at vedkommende er lagt inn med barn i Personal. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Materiell

Betyr at vedkommende har fått utdelt materiell, som indikert i fanen Materiell. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Mobiltelefon

Betyr at vedkommende er lagt inn med mobiltelefonnummer i Personal. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Lønn

Betyr at vedkommende er lagt inn med timelønn i Personal. Feltet er kun lesbart i sjekklista.

Skattekort til lønningskontor

Betyr at skattekortet er levert. Feltet er kun lesbart i sjekklista. Gjelder kun ved bruk av enkelte lønnssystemer.

Lest sikkerhetsinstruks

Standardinnstillingen er at avmerkingsboksen er blank, dvs. at instruksen ikke er lest. Når lest, klikker du i avmerkingsboksen.

Lest arbeidsinstruks

Standardinnstillingen er at avmerkingsboksen er blank, dvs. at instruksen ikke er lest. Når lest, klikker du i avmerkingsboksen.

Godkjent overordnet

Når overordnet ønsker å godkjenne arbeidsforholdet klikker du i feltet til venstre for Godkjent overordnet. Du får da spørsmål om å bekrefte godkjenningen. Når du så klikker på OK, kommer den påloggedes navn sammen med dato frem i sjekklista.

Godkjent lønningskontor

Når lønnskontoret ønsker å godkjenne arbeidsforholdet, klikker du i feltet til venstre for Godkjent lønningskontor. Du får da spørsmål om å bekrefte godkjenningen. Når du så klikker på OK, kommer den påloggedes navn sammen med dato frem i sjekklista. Det er ved avsjekking her at eventuelle ansettelsesdokumenter autogenereres – dersom det er lagt opp til det. Se nedenfor.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS