Navigation: Personal >

Sjekklister

 

 

 

 

Systemet genererer sjekklister hver gang et nytt arbeidsforhold blir opprettet og hver gang et arbeidsforhold avsluttes. Hensikten med sjekklistene er å vise hva som er gjort og hva som eventuelt gjenstår å gjøre ved opprettelse eller avslutning av et arbeidsforhold. Sjekklistene vises automatisk når du har opprettet eller avsluttet et arbeidsforhold, men de kan også hentes frem ved å dobbeltklikke på et arbeidsforhold i fanen Arbeidsforhold under Personal. For å se en sjekkliste til en ansatt gjøres følgende:

Velg modulen Personal og deretter fanen Arbeidsforhold.

Velg ønsket ansatt i feltet til venstre.

Dobbeltklikk på det arbeidsforholdet du ønsker å se sjekklista for.

Velg om du vil se sjekklista for oppstart av arbeidsforholdet, eller avslutning av arbeidsforholdet i denne dialogboksen:

Klikk Åpne når du har merket av dor sjekklista du ønsker å se.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS