Navigation: Personal > Dokumenter >

Generere dokument

 

 

 

 

For de kundene som har fått utviklet dokumentmaler fra Worksoft, kan det med utgangspunkt i sjekklistene autogenereres ulike dokumenter som for eksempel ansettelseskontrakt. Prosedyren for dette er som følger:

 

Åpne sjekklisten for arbeidsforholdet – dobbeltklikk på den i Personal/Arbeidsforhold:

Velg så CL-Start i dialogboksen om åpner seg:

Overordnet og lønningskontor godkjenner sjekklisten ved å klikke i feltene Godkjent overordnet og Godkjent av lønningskontor:

I boksen som kommer opp – bekreft at ansettelsen godkjennes

Hvis det er behov for å legge inn manuell tekst i kontrakten, vil dialogboks med innskrivingsmuligheter komme fram.

 

Når alle manuelle felter er fylt ut og du har klikket Neste, får du beskjed om at kontrakten er generert. Du finner den under Personal/Dokumenter.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS