Navigation: Personal >

Fiktive personer

 

 

 

 

Når du skal planlegge i Turnus, Godkjenning eller Kalender, har du av og til behov for å planlegge med personer som ennå ikke er ansatt – kanskje du ikke har den fulle oversikt over hvilke personer som skal utføre en aktuell oppgave. Derfor gir WS mulighet til å ansette Fiktive personer.

 

Fiktive personer opprettes på lik linjer med reelle personer, med arbeidsforhold på valgt avdeling. Du kan opprette flere fiktive personer pr. avdeling og gi dem ulike stillinger som igjen er knyttet til ulike tariffer.

 

Fiktive personer kan være planlagt i arbeidstidsavtaler, men hvis de ikke erstattes av reelle personer, vil ikke informasjonen bli sendt til lønn.

 

Fiktive personer kan registreres med time-/månedslønn i arbeidsforholdet slik at de kan være del av KPI tallene (Key Performance Indicator = ”Nøkkeltall”).

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS