Navigation: Personal >

Tilgang

 

 

 

 

For ansatte som skal ha tilgang til programmet med eget brukernavn og passord, må det i fanen Tilgang defineres hvilke(n) avdeling(er) dette gjelder. For å komme dit velger du først modulen Personal, deretter fanen Tilgang.

 

Dersom personen skal ha tilgang til flere avdelinger, kan det registreres en startavdeling, dvs. den avdelingen som vises ved innlogging i programmet. Hvis det ikke velges en startavdeling, vil programmet automatisk velge den avdelingen som kommer først i alfabetet.

 

MERK:

For å kunne opprette eller justere tilganger må personen det gjelder være knyttet til en tilgangsgruppe

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS