Navigation: Personal > Tilgang >

Opprette tilganger

 

 

 

 

Når du registrerer en ansatt første gang, velges en tilgangsgruppe. Etter at arbeidsforholdet er definert ledes du automatisk inn i skjermbildet for Tilgang.

 

 

Hvis du har behov for å endre tilganger etter at ansatte er registrert, velger du modulen Personal, deretter velger du fanen Tilgang. Så merker du den ansatte som skal ha endret tilgang i lista til venstre og klikker på knappen Endre på verktøylinja. Følg så prosedyren nedenfor.

 

MERK:

For å kunne opprette tilganger for andre, må du selv ha tilgang til aktuelle avdelinger

 

Merk første avdelingen personen skal ha tilgang til i venstre boks.

Flytt avdelingen fra venstre boks til høyre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

Velg neste avdeling dersom flere tilganger skal gis, og flytt over på samme måte.

Fortsett til alle aktuelle avdelinger er flyttet.

Velg så Startavdeling ved pålogging fra nedtrekkslisten nederst i skjermbildet.

Dersom tilgang gis i forbindelse med registrering av ny person, klikk på Neste. Tilgangene er nå opprettet. Dersom tilgang endres/gis etter at personen er registrert, klikk på Lagre.

 

Hvis det dreier seg om registrering av nytt arbeidsforhold, vil Sjekkliste for opprettelse av arbeidsforhold komme fram (se eget avsnitt).

 

MERK:

Dersom det er definert visningsgrupper, vil du kunne flytte over grupper av avdelinger – du slipper altså å flytte over en og en. Visningsgruppene defineres av administrator og kommer fram under Visningsgrupper med tilgang øverst i skjermbildet. Ofte kan det være effektivt å flytte over en gruppe, for så å flytte tilbake den eller de avdelingene i gruppen som den aktuelle ansatte ikke skal ha tilgang til

 

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS