Navigation: Personal > Tilgang >

Endre tilganger

 

 

 

 

Ved endring av tilganger velger du modulen Personal, deretter fanen Tilgang. Du starter med å klikke på knappen Endre i verktøylinja øverst.

 

Legge til flere avdelinger.
Merk de avdelinger som vedkommende skal ha tilgang til og flytt avdelingene fra venstre boks til høyre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

Fjerne avdelinger.
De avdelinger som vedkommende ikke lenger skal ha tilgang til merkes og flyttes fra høyre boks til venstre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

Endre startavdeling
Endre eventuelt Startavdeling ved pålogging fra nedtrekkslisten nederst i skjermbildet.

Husk å lagre ved å klikke på Lagre når endringene er utført.

 

 

 

Copyright © 2021 Worksoft AS